Berkeley
Please Choose a Performance:

   Little Performers Class Berkeley- TUESDAYS FALL 2017       Tue Sep 5       3:30 pm   
   Little Performers Class Berkeley- THURSDAYS FALL 2017       Tue Sep 5       3:30 pm   
   Young Performers Class Berkeley- TUESDAYS FALL 2017       Tue Sep 5       4:30 pm   
   Young Performers Class Berkeley- TUESDAYS FALL 2017       Tue Sep 5       4:30 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - September 22 10:00am       Fri Sep 22       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - September 22 12:00pm       Fri Sep 22       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - September 29 10:00am       Fri Sep 29       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - September 29 12:00pm       Fri Sep 29       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 5 10:00am       Thu Oct 5       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 5 12:00pm       Thu Oct 5       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 6 10:00am       Fri Oct 6       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 6 12:00pm       Fri Oct 6       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 12 10:00am       Thu Oct 12       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 12 12:00pm       Thu Oct 12       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 13 10:00am       Fri Oct 13       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 13 12:00pm       Fri Oct 13       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 19 10:00am       Thu Oct 19       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 19 12:00pm       Thu Oct 19       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 20 10:00am       Fri Oct 20       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 20 12:00pm       Fri Oct 20       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 26 10:00am       Thu Oct 26       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 26 12:00pm       Thu Oct 26       12:00 pm   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 27 10:00am       Fri Oct 27       10:00 am   
   Very Hungry Caterpillar Student Matinee - October 27 12:00pm       Fri Oct 27       12:00 pm   
   The Night Fairy Student Matinee - November 3 10:00am       Fri Nov 3       10:00 am   
   The Night Fairy Student Matinee - November 3 12:00pm       Fri Nov 3       12:00 pm   
   Willy Wonka Student Matinee - November 30 10:00am       Thu Nov 30       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - November 30 12:00pm       Thu Nov 30       12:00 pm   
   The Night Fairy Student Matinee - December 1 10:00am       Fri Dec 1       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - December 1 10:00am       Fri Dec 1       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - December 1 12:00pm       Fri Dec 1       12:00 pm   
   The Night Fairy Student Matinee - December 1 12:00pm       Fri Dec 1       12:00 pm   
   Willy Wonka Student Matinee - December 7 10:00am       Thu Dec 7       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - December 7 12:00pm       Thu Dec 7       12:00 pm   
   The Night Fairy Student Matinee - December 8 10:00am       Fri Dec 8       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - December 8 10:00am       Fri Dec 8       10:00 am   
   The Night Fairy Student Matinee - December 8 12:00pm       Fri Dec 8       12:00 pm   
   Willy Wonka Student Matinee - December 8 12:00pm       Fri Dec 8       12:00 pm   
   Willy Wonka Student Matinee - December 14 10:00am       Thu Dec 14       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - December 14 12:00pm       Thu Dec 14       12:00 pm   
   The Night Fairy Student Matinee - December 15 10:00am       Fri Dec 15       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - December 15 10:00am       Fri Dec 15       10:00 am   
   Willy Wonka Student Matinee - December 15 12:00pm       Fri Dec 15       12:00 pm   
   The Night Fairy Student Matinee - December 15 12:00pm       Fri Dec 15       12:00 pm   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Jan 12       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Jan 13       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Jan 13       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Jan 14       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Jan 14       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Jan 19       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Jan 20       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Jan 20       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Jan 21       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Jan 21       11:15 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - January 26 10:00am       Fri Jan 26       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Jan 26       10:00 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - January 26 12:00pm       Fri Jan 26       12:00 pm   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Jan 27       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Jan 27       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Jan 28       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Jan 28       11:15 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - February 2 10:00am       Fri Feb 2       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Feb 2       10:00 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - February 2 12:00pm       Fri Feb 2       12:00 pm   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 3       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 3       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 4       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 4       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Feb 9       10:00 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - February 9 10:00am       Fri Feb 9       10:00 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - February 9 12:00pm       Fri Feb 9       12:00 pm   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 10       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 10       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 11       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 11       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Feb 16       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 17       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 17       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 18       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 18       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Feb 23       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 24       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Feb 24       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 25       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Feb 25       11:15 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - March 2 10:00am       Fri Mar 2       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Mar 2       10:00 am   
   Beautiful Oops! Student Matinee - March 2 12:00pm       Fri Mar 2       12:00 pm   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Mar 3       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Mar 3       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Mar 4       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Mar 4       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Mar 9       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Mar 10       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Mar 10       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Mar 11       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Mar 11       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Fri Mar 16       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Mar 17       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sat Mar 17       11:15 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Mar 18       10:00 am   
   Old MacDonald: Beyond the Farm       Sun Mar 18       11:15 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - March 22 10:00am       Thu Mar 22       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - March 22 12:00pm       Thu Mar 22       12:00 pm   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - March 23 10:00am       Fri Mar 23       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - March 23 12:00pm       Fri Mar 23       12:00 pm   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - March 29 10:00am       Thu Mar 29       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - March 29 12:00pm       Thu Mar 29       12:00 pm   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 11 10:00am       Wed Apr 11       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 12 10:00am       Thu Apr 12       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 12 10:00am       Thu Apr 12       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 12 12:00pm       Thu Apr 12       12:00 pm   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 13 10:00am       Fri Apr 13       10:00 am    SOLD OUT
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 13 10:00am       Fri Apr 13       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 13 12:00pm       Fri Apr 13       12:00 pm   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 18 10:00am       Wed Apr 18       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 19 10:00am       Thu Apr 19       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 19 10:00am       Thu Apr 19       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 19 12:00pm       Thu Apr 19       12:00 pm   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 20 10:00am       Fri Apr 20       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 20 10:00am       Fri Apr 20       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 20 12:00pm       Fri Apr 20       12:00 pm   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 25 10:00am       Wed Apr 25       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 26 10:00am       Thu Apr 26       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 26 10:00am       Thu Apr 26       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 26 12:00pm       Thu Apr 26       12:00 pm   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 27 10:00am       Fri Apr 27       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - April 27 10:00am       Fri Apr 27       10:00 am   
   Judy Moody & Stink Student Matinee - April 27 12:00pm       Fri Apr 27       12:00 pm   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 2 10:00am       Wed May 2       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 3 10:00am       Thu May 3       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 4 10:00am       Fri May 4       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 9 10:00am       Wed May 9       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 10 10:00am       Thu May 10       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 11 10:00am       Fri May 11       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 16 10:00am       Wed May 16       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 17 10:00am       Thu May 17       10:00 am   
   Inside Out & Back Again Student Matinee - May 18 10:00am       Fri May 18       10:00 am    SOLD OUT
Bay Area Children's Theatre  |  Phone: 510-296-4433  |  info@bactheatre.org